ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

 

 

พ.ต.ท.กรนนท์  สวัสดิ์โรจน์


ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น


นายสมพงษ์  สิบรัมย์

 

รักษาการณ์ ผช.ผอ สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น


(Root) 2016727_61990.jpg

 

นางณคพร  แย้มศรี


นักวิชาการ

(Root) 2016727_62184.jpg


นางพิมลลักษณ์  ศรีหนา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(Root) 2016727_61841.jpg


นางสุพรรษา  เต็มฟอม


ผู้ประกาศ


(Root) 2016727_62116.jpg


นายกฤษฎา  วุฒิพรพงษ์


ช่างไฟฟ้า


(Root) 2016727_62439.jpg


นายรัฐพงศ์  จันทรดี


ช่างไฟฟ้า


(Root) 2016727_62387.jpg


นายสมศรี  จันลา


นักการ


(Root) 2016727_61946.jpg


นายไชยา  แสนพล


ยามรักษาการณ์